Umanjenje troškova


PRAVO NA UMANJENJE POGREBNIH TROŠKOVA

Ovo pravo pripada licu koje je snosilo troškove sahrane, u slučaju smrti korisnika penzije iz kategorije zaposlenih, vojnih penzionera i penzionera samostalnih delatnosti.
Visinu umanjenja utvrđuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, tromesečno i iznosi:

  • 44.107,00 dinara, za penzionere iz kategorije zaposlenih i vojne penzionere,
  • 44.107,00 dinara, za penzionere samostalnih delatnosti.

Uz zahtev (dobija se na šalteru blagajne) za ostvarivanje ovog prava se prilaže:

  • Izvod iz matične knjige umrlih (fotokopija),
  • Fotokopija lične karte podnosioca zahteva,
  • Ček od penzije umrlog korisnika penzije.

Zvanični dokument o prosečnim troškovima sahrane i pogrebne opreme možete preuzeti ovde: 

 PROSEČNI TROŠKOVI OKTOBAR 2021 

Na osnovu odluke direktora JKP "Pogrebne usluge" (Odluka - senior kartice) odobrava se 15% popusta na troškove pogrebne opreme, organizacije sahrane i obezbeđenja neophodne dokumentacije, kao i na grobnice i spomenike za sahrane na otvorenim grobljima (Nova Bežanija, Lešće, Orlovača i Zbeg) ako je preminula osoba bila korisnik BEOGRADSKE SENIOR KARTICE

 

Informacije

Tel. 011 2071 360
Adresa: 11000 Beograd, Ruzveltova 50