Sahrane


sahrane011 20 71 333, 011 20 71 377, 064 855 40 96
od 0 do 24 časa


Sahrane se obavljaju svakog dana, izuzev nedelje i prvog dana državnog praznika, na svih deset gradskih grobalja.

Zakazivanje datuma i termina sahrane vrši se na osnovu izvoda iz matične knjige umrlih.

Ukoliko porodica preminulog ne poseduje grobno mesto dodeljuje se na korišćenje grobno mesto prema opštini stanovanja preminulog lica na sledećim beogradskim grobljima: Nova Bežanija, Lešće, Zbeg i Orlovača.

Ukoliko porodica preminulog poseduje zakupljeno grobno mesto pri zakazivanju sahrane, nosilac prava korišćenja ili njegov najbliži srodnik, podnosi izjavu i potrebnu dokumentaciju o rodbinskim vezama ranije sahranjenih i premunulog lica.