Smeštaj urni


smestaj urni

011 20 71 353,  064 855 42 60 
Radnim danom od 07 do 15 časova


Zahtev za smeštaj urne može podneti isključivo lice koje je podnelo zahtev za kremiranje posmrtnih ostataka.

Ukoliko porodica ne poseduje mesto za smeštaj urne, može se zakupiti kaseta u kolumbarijumu ili rozarijumu ( radnim danom od 07 do 15 časova ).

Kolumbarijum je zid sa kasetama u koje se mogu smestiti dve urne.
Rozarijum je posebno uređena zelena površina sa kasetama u koje se mogu smestiti četiri urne.

Ukoliko porodica poseduje porodičnu kasetu, grob ili grobnicu uz zahtev za smeštaj urne, nosilac prava korišćenja ili njegov najbliži srodnik podnosi izjavu i potrebnu dokumentaciju o rodbinskim vezama ranije sahranjenih i preminulog lica čija urna treba da bude sahranjena.

"Vrt sećanja" je posebno određeno mesto na Novom groblju na kome se vrši rasipanje pepela kremiranih posmrtnih ostataka.

Ukoliko se urna prenosi van gradskih grobalja, potrebno je priložiti potvrdu o posedovanju grobnog mesta za smeštaj urne koju izdaje nadležna ustanova u mestu gde se urna prenosi.