Čitulje i dokumentacija


Terenski referent Dežurnog centra vrši besplatnu uslugu oglašavanja putem čitulja u dnevnoj štampi ("Politika" i "Večernje novosti").

Vršimo i uslugu obezbeđivanja dokumentacije o umrlom licu (izvod iz matične knjige umrlih i sprovodnica za prenos posmrtnih ostataka van gradskih grobalja).