Zakupi i naknade


Za grob

Godišnji zakup i naknada za uređenje i održavanje površina grobalja plaća se u momentu zakazivanja sahrane.

 • Godišnji zakup i naknada za grobno mesto je 1.466,00 dinara za godinu dana.

 Za grobnicu

Godišnji zakup grobnice se prilikom zakupa iste plaća za period od 50 godina, vezano za datum zakupa grobnice, a po isteku ovog roka za period od 5, 10, 20, 30, 40 ili 50 godina po želji građana – korisnika usluga i iznosi:

 • Za grobnicu I reda (kapacitet grobnice 12 sanduka) je 6.764,00 dinara po godini.
 • Za grobnicu II реда (kapacitet grobnice 8 sanduka) je 4.508,00 dinara po godini.
 • Za grobnicu III реда (kapacitet grobnice 6 sanduka) je 3.383,00 dinara po godini.
 • Za grobnicu IV реда (kapacitet grobnice 4 sanduka) je 2.251,00 dinara po godini.
 • Za grobnicu V реда (kapacitet grobnice 3 sanduka) je 1.755,00 dinara po godini.

Godišnja naknada za uređenje i održavanje površina grobalja plaća se, vezano za kalendarsku godinu, po želji građana – korisnika usluga i iznosi:

 • Za grobnicu I reda je 6.232,00 dinara.
 • Za grobnicu II reda je 4.153,00 dinara.
 • Za grobnicu III reda je 3.113,00 dinara.
 • Za grobnicu IV reda je 2.074,00 dinara.
 • Za grobnicu V reda je 1.557,00 dinara

Za kasetu za smeštaj urne

Godišnji zakup i naknada za uređenje i održavanje površina grobalja plaća se u momentu zakazivanja termina za smeštaj urne za period od jedne godine vezano za datum smeštaja urne. Po isteku ovog roka plaćanje se vrši za period po želji građana-korisnika usluga.

 •  Godišnja naknada za kasetu u rozarijumu je 2.065,00 dinara.
 • Godišnja naknada za kasetu u kolumbarijumu je 1.024,00 dinara.

Instrukcije za plaćanje preko tekućeg računa JKP "Pogrebne usluge" Beograd

Uplatu naknada za zakup i održavanje možete izvršiti uplatnicom, e-bankingom ili m-bankingom na tekuće račune JKP "Pogrebne usluge" Beograd, a instrukcije za plaćanje možete naći na sledećem linku: https://beogradskagroblja.com/instrukcije-za-uplatu-preko-tekuceg-racuna/

 

Produžetak uplate za groblja Novo, Centralno, Topčider, Banjica, Nova i Stara Bežanija, Lešće, Orlovača, Zbeg i Zemunsko groblje vrši se u Dežurnom centru na Novom groblju, Ruzveltova 50 od 07 do 20 časova ili na grobljima od 07 do 15 časova, osim nedelje. Groblja Zbeg i Topčider i Zemun ne rade subotom.