Javne nabavke velike vrednosti


OpisDokumentacija
Interni akt JKP 2015
Zdravstvena zaštita radnika NVV- 11-15 Poziv
NVV- 11-15 Konk.dok.sist.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu-NVV-11
Servisiranje vozila i radnih mašina NVV- 12-2015 Poziv servisiranje NVV- 12-15,Servisiranje P Kon. dok.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru-NVV-12
Usluga hemijskog čišćenja NVV- 1-15 Poziv hem.čiš. NVV- 1-15 Konk. dok. hem.čiš.
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=102239&idp=102237 Odgovor na pitanje НВВ-01-2015
Obaveštenje o zaključenom ugovoru- NVV 1-2015
Nabavka herbicida NVV-03-2015 Poziv herbicidi NVV-03-2015 Konk dok. herbicidi
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=641645&idp=641638 Odgovor na pitanje NVV-03-2015
Obaveštenje o zaključenom ugovoru-NVV-3
Nabavka dobara-građevinski materijal u dve partije Obav.o zaklj.ug.NVV-02

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=102745&idp=102742
001_NVV-02-2015 ODGOVOR 1 NVV-2-Obav.o pod.zaht.za zaš.
NVV- 02-2015 Poziv
NVV- 02 - 2015 Konkursna dokumentacija
nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=102742 Оbav.о zaklj.ug.NVV-02-P-1
Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija Poziv NVV 4
Konkursna dokumentacija NVV 4 -2015 - Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija
Obaveštenje o obustavi postupka-NVV-04-2015
Radovi na uređenju zelenih površina, oboda parcela, površine duž ograde novih parcela, unutar parcela i sadnja drvoreda Poziv za NVV 7-2015
NVV 7 -2015 Konkursna dokumentacija
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=104306
NVV-7-2015 ODGOVOR
NVV 7 -2015 Konkursna dokumentacija - izmena
NVV-7-2015 odgovor 2
Оbav. о zaklj. Ug.NVV-7-P2-15
Оbav. о zaklj. ug.NVV-7-P1-15
Fizičko tehničko obezbeđenje NVV 6-2015 Fizičko tehničko obezbeđenje - Poziv
NVV 6-2015 - Fizičko tehničko obezbeđenje - Konkursna dokumentacija

Obaveštenje о produženju roka za podnošenje ponuda-NVV 6

NVV 6-2015 - Fizicko tehnicko obezbedjenje - Produzen rok

NVV 6 - 2015 Odgovor
Obaveštenje o podnetom ZZP-NVV-06, januar 2016

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=105754
NVV-6-2015 Оdgovor
Obav.o pod. zah.za zašt.NVV-06-15
NVV-6-2015 ODGOVOR 2
NVV-6-2015 odgovor 3
NVV-6-2015 Odgovor 4
Nabavka vodovodnog i elektromaterijala NVV- 14-2015 Poziv Odgovor na pitanje NVV-14-2015
Obaveštenje o obustavi postupka-NVV-14-2015
Nabavka malih radnih mašina i rezervnih delova NVV-15-2015 Poziv NVV- 15 Kon. dok. male radne mašine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru-NVV-15
Nabavka rezervnih delova za motorna vozila NVV-16-2015 Poziv NVV- 16 Kon. dok. rez.del.za mot.voz.
Odgovor NVV-16-2015 spisak vozila JKP
NovaTehn.spec.za mot. voz.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru-NVV-16
Nabavka sredstava za ličnu zaštitu iuniforme, oblikovano u 3 partije, rezervisana nabavka NVV- 17-2015 Poziv NVV- 17-2015 Kon. dok.
Izmena NVV-17-2015 Оbav. o zaklj.Ug.NVV-17
Održavanje higijene Poziv NVV - 18-2015
NVV- 18 - 2015 Odrzavanje higijene
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=113472

NVV-18-2015 Odgovor

NVV-18-2015 Odgovor 2
NVV-18-2015 Odgovor 3
NVV-18-2015 Odgovor 4
Centralizovana JN Оbav.o zaklj.ug.CJN-09-OSP1
Radovi na uređenju zelenih površina, oboda parcela, površine duž ograde novih parcela, unutar parcela i sadnja drvoreda NVV 7 -2015 Konkursna dokumentacija, p3, p4
Poziv za NVV 7-2015, p3, p4

 

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=116010

Odgovor na pitanje- -NVV-07
NVV-7-2015 odgovor 2
NVV-7-P3-P4-Odluka
NVV-7-2015 pitanje 3
Energetska sanacija zgrade – zamena postojeće metalne bravarije sa ALU PVC (aluminijumskom bravarijom) na upravnoj zgradi na Novom groblju. NVV- 20-2015 Konkursna dokumentacija - Energetska sanacija
NVV- 20-2015 Poziv
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=116495 NVV-20-Odluka

Nabavka vozila i radnih mašina

P1 nabavka specijalnog višenamenskog vozila sa priključcima

NVV 26 Poziv NVV-26 Konkursna dokumentacija
NVV-26 Odluka
Nabavka- tečni naftni gas NVV 28 Poziv NVV-28 Konkursna dokumentacija
NVV-28 Odluka o dodeli
LSZ za jedbokratnu upotrebu P4 NMV 30 Poziv NVV-30 Konkursna dokumentacija
Izmene i dopune Kon.dok NMV-30 LSZ Izmene i dopune 2 Kon.dok NMV-30 LSZ
NVV-30-P4-Odluka o dod.
Nabavka dobara-rovokopača NMV 24 Poziv NVV-24 Konkursna dokumentacija
Izmene i dopune Kon.dok NVV-24 Odgovor Kon.dok NVV-24
Odgovor 1 Kon.dok NVV-24 NVV-24-Odluka o dod.
Nabavka vozila iradnih mašina, P2-nabavka mašine tipa Bob CAT sa priključcima NVV 32 Poziv NVV-32 Konkursna dokumentacija
Izmene i dopune Kon.dok NVV-32 Odgovor Kon.dok NVV-32
NVV-32-Odluka o dod.
Radovi na uređenju zelenih površina, oboda parcela, površine duž ograde novih parcela, unutar parcela i sadnja drvoreda - Partija 5 Poziv za NVV 7-2015, p5
NVV 7 -2015 Konkursna dokumentacija - p5
Odluka о dodeli ugovora
RADNO VOZILO SA DUPLOM KABINOM Poziv za NVV 3
NVV 3 -2016 Konkursna dokumentacija 1

001_Odgovor na pitanje
NVV - 3 Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 3
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=126923
HLADNJAČE ZA POKOJNIKE NA NOVOM GROBLJU I ZA DRUGA GROBLJA Poziv za NVV 9

NVV 9 - 2016 Konkursna dokumentacija

Odgovor na pitanje
Odgovor na pitanje
NVV 9 - Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 9
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=128999
TRAKTORI I PRIKLJUČCI ZA TRAKTORE  _Poziv za NVV 14
NVV 14 - 2016 Konkursna dokumentacija traktor
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 14
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=131606 NVV 14-2016 Odluka o dodeli ugovora
SREDSTVA ZA LIČNU ZAŠTITU I UNIFORME, P1, P2, P4  NVV- 18-2016 Poziv
NVV- 18-2016 Konkursna dokumentacija -
Odluka o dodeli ugovora NVV 18Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 18
NVV-18-2016 Odgovor na pitanje 

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=132082

SERVISIRANJE VOZILA I RADNIH MAŠINA

Poziv za NVV 19-2016

NVV 19 - 2016 Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora NVV 19
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 19
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 19 - partija 1
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=132434
RADOVI NA IZGRADNJI AUTOMATSKOG SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE ZELENIH POVRŠINA NA NOVOM BEŽANIJSKOM GROBLJU Poziv za NVV 21
NVV 21 - 2016 Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora NVV-21
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 21
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=133578
KOMBINOVANE RADNE MAŠINE SA PRIKLJUČCIMA   NVV 23 Poziv

NVV 23 Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 23
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=134426
GRAĐEVINSKI MATERIJAL Poziv za NVV-24

NVV-24 Konkursna dokumentacija konacna verzija
Odluka o dodeli ugovora - gradjevinski materijal
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 24
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=135274

SERVISIRANJE VOZILA I RADNIH MAŠINA Poziv za NVV 26-2016, Servisiranje vozila i radnih mašina-Partija 2-Servisiranje Škoda

NVV 26 - 2016 Konkursna dokumentacija
Odgovor na pitanje
Odgovor na pitanje 2
Odluka o dodeli ugovora NVV 26 - Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 26 - partija 2
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1149654

PAPIRNA GALANTERIJA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Papirna galanterija

 

 

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1223289
SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE Obaveštenje o zaključenom ugovoru Sredstva za održavanje higijene
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1237095
TEČNI NAFTNI GAS Poziv NVV-33-2016
NVV-33-2016 Konkursna dokumentacija
 Odgovor na pitanje
NVV-33 Konkursna dokumentacija
Odgovor na pitanje 2
NVV-33 Konkursna dokumentacija -Izmenjena
Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1249648 Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 33

SERVISIRANJE VOZILA I RADNIH MAŠINA ,PARTIJA 5-SERVISIRANJE CAT-NVV-19/2016

Poziv za NVV 19-2016, Partija 5-Servisiranje CAT
NVV 19 - 2016 Konkursna dokumentacija,Partija 5-Servisiranje CAT
Odgovor na pitanje NMV 19, Partija 5
odluka o dodeli ugovora, NVV 19-P5
Obavešteje o zaključenom ugovoru NVV-P5-19
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1257910
Radovi na uređenju zelenih površina, oboda parcela, površine duž ograde novih parcela, unutar parcela i sadnja drvoreda Poziv za NVV 39
NVV 39 -2016 Konkursna dokumentacija - p1, p4, p5, p6
Odgovor na pitanje
obavestenje o produzetku roka
Odgovor na pitanjе 1
obavestenje o produzetku roka, 2
Odluka o dodeli ugovora NVV 39 P1, P4, P5, P6
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NMV- 39
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=146950
Radovi na uređenju zelenih površina, oboda parcela, površine duž ograde novih parcela, unutar parcela i sadnja drvoreda, P2,P3 Poziv za NVV 39, P2, P3
NVV 39 -2016, P2, P3 Konkursna dokumentacija
Odgovor na pitanjе
Odgovor na pitanje 2 NVV 39
NVV 39-Odgovor na pitanje 4
NVV 39-Odgovor na pitanje, 3
NVV 39 -2016, P2, P3 Konkursna dokumentacija-Izmenjena
Оbavestenje o produzetku roka
NVV 39-Odgovor na pitanje 5
Odluka o dodeli ugovora, NVV 39 - P2, P3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NMV - 39, P 2, P3
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=148153
SREDSTVA ZA LIČNU ZAŠTITU I UNIFORME-PARTIJA 3 NVV 42-P3/2016 Poziv za NVV-42
Konkursna dokumentacija NVV-42
Odluka o dodeli ugovora, NVV 42
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV-42
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1308933
Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji saobraćajnica i staza sa infrastrukturom na objektu  Centralnog groblja Poziv za NVV 43
NVV 43 - 2016 Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora, NVV 43
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV-43
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=149432
Plan javnih nabavki 2017.godina

TRAKTORI I PRIKLJUČCI ZA TRAKTORE NVV 7 - 2017 Konkursna dokumentacija
Poziv za NVV 7
Odluka o dodeli ugovora NVV 7
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 7
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=154508
NVV 11 - HEMIJSKO ČIŠĆENJE NVV 11 - 2017 Konkursna dokumentacija
Poziv za NVV 11
Odluka o dodeli ugovora NVV 11
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 11
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=155351
IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENJU SLOBODNIH POVRŠINA, ZEMLJANI I GRAĐEVINSKI RADOVI NA IZGRADNJI NOVIH PARCELA NA GROBLJU ZBEG NVV 19 - 2017 Konkursna dokumentacija
Poziv za NVV 19
Odgovor na pitanje NVV 19
Odluka o dodeli ugovora NVV 19

Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 19

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=158728
SREDSTVA ZA LIČNU ZAŠTITU I UNIFORME

NVV 22 - 2017 Konkursna dokumentacija

NVV 22 - 2017 Poziv
Odluka o dodeli ugovora NVV 22
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=160741
RADOVI NA IZGRADNJI AUTOMATSKOG SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE ZELENIH POVRŠINA NA NOVOM BEŽANIJSKOM GROBLJU NVV 27 - 2017 Konkursna dokumentacija
Poziv za NVV 27
Odluka o dodeli ugovora NVV 27
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 27
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=162091
KOMBINOVANE RADNE MAŠINE SA PRIKLJUČCIMA NVV 28 - 2017 Konkursna dokumentacija
Poziv za NVV 28
Odluka o dodeli ugovora NVV 28
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 28
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=163241
GRANITNE PLOČE, KOCKE, IVIČNJACI NVV 29 - 2017 Konkursna dokumentacija
Poziv za NVV 29


Odluka o dodeli ugovora NVV 29
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 29
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=163987
GRAĐEVINSKI MATERIJAL NVV 30 Konkursna dokumentacijaPoziv za NVV 30
Odgovor na pitanje NVV 30
Odgovor na pitanjа NVV 30 - 1
Obavestenje o produzetku roka, NVV 30 -2017
Odluka o dodeli ugovora NVV 30
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 30
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=164025
IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENJU POVRŠINA DUŽ OGRADA GROBLJA LEŠĆE I NA UREĐENJU SLOBODNIH POVRŠINA NVV 32 - 2017 Konkursna dokumentacija
Poziv za NVV 32
Odgovor na pitanjа NVV 32
Odluka o dodeli ugovora NVV 32
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 32
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=167337
ODRŽAVANJE HIGIJENE Konkursna dokumentacija - NVV 33 odrzavanje higijene

Poziv za NVV 33
Odluka o dodeli ugovora - NVV 33-ODRZAVANJE HIGIJENE
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 33
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=168507
SERVISIRANJE VOZILA I RADNIH MAŠINA
NVV 34 - 2017 Konkursna dokumentacija

Poziv za NVV 34
Odgovor na pitanjе NVV 34 Odgovor na pitanjе NVV 34 22.09
Odluka o dodeli ugovora - NVV 34-SERVISIRANJE VOZILA I RADNIH MAŠINA
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 34, P1, P3, P4
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=169156
PRIBOR ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE- Partija 2 – Metle Obaveštenje o zaključenom ugovoru , PRIBOR ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE, Partija 2 - Metle
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=169899
NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE Obaveštenje o zaključenom ugovoru , NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=169939
PUTNIČKI AUTOMOBILI Obaveštenje o zaključenom ugovoru , PUTNIČKI AUTOMOBILI
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=169946
Мicrosoft licence Obaveštenje o zaključenom ugovoru , Microsoft licence
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=169952
TEČNI NAFTNI GAS NVV-36 Konkursna dokumentacija
Poziv za NVV 36
Odluka o dodeli ugovora NVV 36
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NMV 36
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1631181

Partije 1 i 2, 

Radovi na uređenju zelenih površina, oboda parcela, površine duž ograde novih parcela, unutar parcela i sadnja drvoreda

NVV 43 Konkursna dokumentacija

Poziv za NVV 43
Odgovor na pitanjа NVV 43
Odluka o dodeli ugovora NVV 43 - P1, P2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 43, P1, P2
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=175276
Partije 3 i 6, Radovi na uređenju zelenih površina, oboda parcela, površine duž ograde novih parcela, unutar parcela i sadnja drvoreda NVV 44 Konkursna dokumentacija
Poziv za NVV 44
Odgovor na pitanjа NVV 44
Odluka o dodeli ugovora NVV 44-2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 44
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=176332
LAKO TERETNO VOZILO KORISNE NOSIVOSTI DO JEDNE TONE NVV 47 - 2017 Konkursna dokumentacija

Poziv za NVV 47
Odluka o dodeli ugovora NVV 47
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 47
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=176948
Partije 4 i 5, Radovi na uređenju zelenih površina, oboda parcela, površine duž ograde novih parcela, unutar parcela i sadnja drvoreda NVV 48 Konkursna dokumentacija
Poziv za NVV 48
Odgovor na pitanjа NVV 48
Odluka o dodeli ugovora NVV 48
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 48
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=177029
SERVISIRANJE VOZILA I RADNIH MAŠINA, PARTIJA 2 I PARTIJA 5 NVV 49 - 2017 Konkursna dokumentacija, P2, P5

Poziv za NVV 49
Odgovor na pitanjе NVV 49
Odluka o dodeli ugovora NVV 49
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 49, P2, P5
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=177178
SANACIJA I RESTAURACIJA OGRADNOG ZIDA U RUZVELTOVOJ ULICI NA NOVOM GROBLJU NVV 52 Konkursna dokumentacija
Poziv za NVV 52
Odluka o dodeli ugovora - NVV 52
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 52
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=178254
UREĐENJE PLATOA – TRGA ISPRED KAPELE NA GROBLJU LEŠĆE NVV 51 - 2017 Konkursna dokumentacija
Poziv za NVV 51
Odluka o dodeli ugovora, NVV 51
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 51
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=178301
Plan javnih nabavki za 2018.godinu Plan JN 2018

2 - REZERVNI DELOVI ZA MOTORNA VOZILA NVV 2-2018 Konkursna dokumentacija
NVV 2 Poziv
Odluka o dodeli ugovora - NVV 2 - 2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 2
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=183917
6 - TEČNI NAFTNI GAS NVV 6 Konkursna dokumentacija
Poziv za NVV 6
Odluka o dodeli ugovora NVV 6 - 2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 6
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=184772

4 -GRAĐEVINSKI MATERIJAL,

NVV 4/2018,

Partija 1

NVV 4 Konkursna dokumentacija - Građevinski materijal, Partija 1
Poziv za NVV 4
Odgovori na pitanjа NVV 4
2 - Odgovori na pitanjа NVV 4
Obaveštenje о produženju roka za podnošenje ponuda - NVV 4
Odgovori na pitanjа NVV 4, 2
Obaveštenje о produženju roka za podnošenje ponuda NVV 4 - 2
Odluka o dodeli ugovora NVV 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 4
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=185955
17 - TRAKTORI I PRIKLJUČCI ZA TRAKTORE NVV 17 - 2018 Konkursna dokumentacija
Poziv za NVV 17
Odluka o dodeli ugovora NVV 17-2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 17
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=187222
20 - GRANITNE PLOČE, KOCKE, IVIČNJACI NVV 20 - 2018 Konkursna dokumentacija


Poziv za NVV 20
Obaveštenje о produženju roka za podnošenje ponuda - NVV 20
Odluka o dodeli ugovora NMV 20
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 20


https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=190767
4 -GRAĐEVINSKI MATERIJAL, Partija 2 – Pesak i šljunak NVV 4 Konkursna dokumentacija - Pesak i šljunak, Partija 2

Poziv za NVV 4 - Partija 2
Odluka o dodeli ugovora NVV 4, Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 4, Partija 2
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=193098
27 - SREDSTVA ZA LIČNU ZAŠTITU I UNIFORME NVV 27 - 2018 Konkursna dokumentacija
NVV 27 - 2018 Poziv
Odluka o dodeli ugovora NVV 27
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 27
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=193325
28 - SERVISIRANJE VOZILA I RADNIH MAŠINA, Partija 5 – Servisiranje CAT NVV 28 - 2018 Konkursna dokumentacija, P5
Poziv za NVV 28
Odgovor na pitanjе NVV 28
Odluka o dodeli ugovora NVV 28
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 28
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=193429
34 - RADOVI NA IZGRADNJI AUTOMATSKOG SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE ZELENIH POVRŠINA NA NOVOM BEŽANIJSKOM GROBLJU NVV 34 - 2018 Konkursna dokumentacija

Poziv za NVV 34
Odgovor na pitanjа NVV 34
Odluka o dodeli ugovora NVV 34
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 34
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=198021
IZMENA PLANA Izmenjen plan JN JKP Pogrebne usluge 8 10 2018

28.1 - SERVISIRANJE VOZILA I RADNIH MAŠINA,

Partija 4 – Servisiranje WILLE 

NVV 28.1 - 2018 Konkursna dokumentacija, P4
Poziv za NVV 28.1
Odluka o dodeli ugovora NVV 28.1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 28.1, P4
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=200391
52 - ROVOKOPAČI _NVV 52 - 2018 Konkursna dokumentacija
Poziv za NVV 52
Odluka o dodeli ugovora, NVV 52
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 52
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=203675
54 - KOMBINOVANE RADNE MAŠINE SA PRIKLJUČCIMA NVV 54 - 2018 Konkursna dokumentacija

Poziv za NVV 54
Odluka o dodeli ugovora NVV 54
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 54
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=204378
55 - LAKO TERETNO VOZILO KORISNE NOSIVOSTI DO JEDNE TONE NVV 55 - 2018 Konkursna dokumentacija
Poziv za NVV 55
Odluka o dodeli ugovora NVV 55
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 55
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=204643
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019.GODINU Plan javnih nabavki za 2019. godinu
Plan Javnih nabavki za 2019. godinu - izmena 2

1 - TEČNI NAFTNI GAS, NVV 1/2019
Konkursna dokumentacija NVV 1-2019

Poziv za NVV 1-2019
Odgovor na pitanjе NVV 1 - 2019
Obaveštenje о produženju roka za podnošenje ponuda - NVV 1-2019
Odluka o dodeli ugovora NVV 1-2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 1
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=208999
2 - HEMIJSKO ČIŠĆENJE, NVV 2/2019 NVV 2 - 2019 Konkursna dokumentacija
Poziv za NVV 2
Odluka o dodeli ugovora NVV 2-2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 2
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=209195
4 - REZERVNI DELOVI ZA MOTORNA VOZILA, NVV 4/2019  NVV 4 - 2019 Konkursna dokumentacija
NVV 4 - 2019 Poziv
Odluka o dodeli ugovora NVV 4 -2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 4-2019
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=209894
6 - FIZIČKO TEHNIČKO OBEZBEĐENJE, NVV 6/2019 NVV 6 - 2019 Konkursna dokumentacija, IZMENA

Poziv za NVV 6-2019
Odgovor na pitanjе NVV 6-2019
Odgovor na pitanjе NVV 6, 2
Odgovor na pitanjе NVV 6, 3

Obaveštenje о produženju roka za podnošenje ponuda - NVV 6
Odluka o dodeli ugovora NVV 6 -2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 6
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=210011

9 - GRAĐEVINSKI MATERIJAL,

NVV 9/2019

Partija 1 – Građevinski materijal

NVV 9 Konkursna dokumentacija - Građevinski materijal, Partija 1
Poziv za NVV 9
Odluka o dodeli ugovora, NVV 9 - 2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 9
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=212561

11 - SERVISIRANJE VOZILA I RADNIH MAŠINA, NVV 11/2019

NVV 11 - 2019 Konkursna dokumentacija, P5
Poziv za NVV 11-2019
Odluka NVV 11
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 11, P5
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213999
20 - REZERVNI DELOVI ZA MALE RADNE MAŠINE, NVV 20/2019 NVV 20 - 2019 Konkursna dokumentacija
Poziv, NVV 20 - 2019
Odluka o dodeli ugovora NVV 20-2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 20 - 2019
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=216188
22 - SREDSTVA ZA LIČNU ZAŠTITU I UNIFORME, NVV 22/2019 NVV 22 - 2019, Konkursna dokumentacija
NVV 22 - 2019 Poziv
Odluka o dodeli ugovora NVV 22-2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 22
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=217734
25 - RADOVI NA IZGRADNJI AUTOMATSKOG SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE ZELENIH POVRŠINA NA BEOGRADSKIM GROBLJIMA, NVV 25/2019 NVV 25 - 2019 Konkursna dokumentacija
Poziv za NVV 25
Odluka o dodeli ugovora NVV 25-2019
Obavestenje o zakljucenom ugovoru NVV 25
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=219570
33 - TRAKTORI I PRIKLJUČCI ZA TRAKTORE, NVV 33/2019 NVV 33 - 2019 Konkursna dokumentacija
Poziv za NVV 33-2019
NVV 33 - 2019 Konkursna dokumentacija - izmena
Obaveštenje о produženju roka za podnošenje ponuda - NVV 33
Odluka o dodeli ugovora NVV 33-2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 33
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=221798
37 - GRANITNE PLOČE, KOCKE, IVIČNJACI, NVV 37/2019 NVV 37 - 2019 Konkursna dokumentacija
Poziv za NVV 37
Odluka o dodeli ugovora NVV 37 - 2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 37
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=223379
38 - GRAĐEVINSKI MATERIJAL,  Partija 2,  NVV 38/2019 NVV 38 Konkursna dokumentacija - Pesak i šljunak, Partija 2
Poziv za NVV 38
Odluka o dodeli ugovora, NVV 38 - 2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 38-2019
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=224503
44 - KOMBINOVANO VOZILO NOSIVOSTI DO 1.5 t, NVV 44/2019
NVV 44 - 2019 Konkursna dokumentacija
Poziv za NVV 44- 2019
Odluka o dodeli ugovora NVV 44-2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 44-2019
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=230022
43 - ODRŽAVANJE HIGIJENE, NVV 43/2019 Konkursna dokumentacija NVV 43 - 2019

Poziv za NVV 43 - 2019
Odgovor na pitanjе NVV 43 - 2019
2. Odgovor na pitanjе NVV 43 - 2019
3. Odgovor na pitanjе NVV 43 - 2019
Obaveštenje о produženju roka za podnošenje ponuda - NVV 43
Odluka o dodeli ugovora, NVV 43 - 2019
Обавештење о закљученом уговору НВВ 43

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=230145
58 - ROVOKOPAČI, NVV 58/2019 NVV 58 - 2019 Konkursna dokumentacija
Poziv za NVV 58-2019
Odluka o dodeli ugovora, NVV 58-2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 58
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=232084
52 - SERVISIRANJE VOZILA I RADNIH MAŠINA, NVV 52/2019 NVV 52 - 2019 Konkursna dokumentacija
Poziv za NVV 52 - 2019
Одговор на питања НВВ 52 -2019
Одлука о додели уговора, НВВ 52-2019
_Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 52, P4
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=232257
PLAN JAVNIH NABAVKI za 2020.godinu Plan javnih nabavki za 2020.godinu
1 - 2020, TEČNI NAFTNI GAS, NVV 1/2020 NVV 1 - 2020, Konkursna dokumentacija
Poziv za NVV 1-2020
Obaveštenje о produženju roka za podnošenje ponuda - NVV 1 - TEČNI NAFTNI GAS
Odluka o dodeli ugovora NVV 1-2020
Обавештење о закљученом уговору НВВ 1
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=236620
3 - 2020, REZERVNI DELOVI ZA MOTORNA VOZILA, NVV 3/2020 NVV 3 - 2020 Konkursna dokumentacija, Rezervni delovi
Poziv, NVV 3 - 2020
Obaveštenje о produženju roka za podnošenje ponuda - NVV 3-2020
Odluka o dodeli ugovora - NVV 3-2020
Обавештење о закљученом уговору НВВ 3-2020
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=236959
7 -2020, AUTO GUME ZA VOZILA I SREDSTVA MEHANIZACIJE, NVV 7/2020 NVV 7 - 2020 Konkursna dokumentacija, Auto gume, IzmenaPoziv, NVV 7 - 2020
Obaveštenje о produženju roka za podnošenje ponuda - NVV 7
Odgovor na pitanjа NVV 7-2020
2 - Obaveštenje о produženju roka za podnošenje ponuda - NVV 7

Odluka o dodeli ugovora NVV 7-2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 7
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=237102

4 - 2020, SERVISIRANJE VOZILA I RADNIH MAŠINA, NVV 4/2020

NVV 4 - 2020 Konkursna dokumentacija, Servisiranje vozila

Poziv za NVV 4
Obaveštenje о produženju roka za podnošenje ponuda - NVV 4
Odluka o dodeli ugovora NVV 4-2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 4 - P3, P5
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=237984
10 - 2020, TONERI I KETRIDŽI, NVV 10/2020 NVV 10 - 2020, Konkursna dokumentacija
Poziv za NVV 10 - Toneri i ketridzi
Odluka o dodeli ugovora NVV 10 - 2020
Обавештење о закљученом уговору НМВ 10-2020
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=241983
13 - 2020, GRAĐEVINSKI MATERIJAL NVV 13/2020 NVV 13 - 2020 Konkursna dokumentacija, Građevinski materijal, Partija 1
Poziv za NVV 13 - 2020
Odluka o dodeli ugovora NVV 13-2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 13
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=242717
16 - 2020, SREDSTVA ZA LIČNU ZAŠTITU I UNIFORME, NVV 16/2020 NVV 16 - 2020, Konkursna dokumentacija
NVV 16 - 2020 Poziv
Odluka o dodeli ugovora NVV 16 - 2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru НВВ 16
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=243700
3.1 - 2020, REZERVNI DELOVI ZA MOTORNA VOZILA, NVV 3.1/2020 NVV 3.1 - 2020 Konkursna dokumentacija


Poziv, NVV 3.1 - 2020, Rezervni delovi za motorna vozila
Odluka o dodeli ugovora, NVV 3.1-2020
Обавештење о закљученом уговору НМВ 3.1
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=244733
PLAN JN, 2020 Plan javnih nabavki za 2020. godinu, JKP PU
Pravilnik o blizem uredjivanju postupka javne nabavke, 2020
7.1 -2020, AUTO GUME ZA VOZILA I SREDSTVA MEHANIZACIJE, NVV 7.1/2020 _NVV 7.1 - 2020 Konkursna dokumentacija


Poziv, NVV 7.1 - 2020, AUTO GUME ZA VOZILA I SREDSTVA MEHANIZACIJE
Odgovor na pitanjа NVV 7.1-2020
Obaveštenje о produženju roka za podnošenje ponuda - NVV 7.1
Odgovor na pitanjа -2, NVV 7.1-2020
2 - Obaveštenje о produženju roka za podnošenje ponuda - NVV 7.1
Odluka o dodeli ugovora, NVV 7.1-2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NMV 7.1
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=244784
4.1 - 2020, SERVISIRANJE VOZILA I RADNIH MAŠINA, NVV 4.1/2020 NVV 4.1 - 2020, Konkursna dokumentacija
Poziv za NVV 4.1, Servisiranje vozila i radnih mašina - FORD
Odluka o dodeli ugovora - NVV 4.1, P1 Servisiranje Forda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 4.1 - P1
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=245530

13.1 - 2020, GRAĐEVINSKI MATERIJAL, NVV 13.1/2020


Partija 2 – Pesak i šljunak

NVV 13.1 - 2020, Konkursna dokumentacija, Građevinski materijal - Partija 2
Poziv za NVV 13.1 - 2020
Odluka o dodeli ugovora , NVV 13.1, partija 2
Обавештење о закљученом уговору НВВ 13.1
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=247076
25 - 2020, REZERVNI DELOVI ZA MALE RADNE MAŠINE - NVV 25/2020 NVV 25 - 2020 Konkursna dokumentacija
Poziv, NVV 25 - 2020
Odluka o dodeli ugovora, NVV 25-2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 25 - 2020
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=247675