Izveštaji


2011

Finansijski izveštaj 2011Napomene uz finansijski izveštaj za 2011.godinuRevizorski izveštaj za 2011.godinu - mišljenje

2012

Finansijski izveštaj 2012Napumene uz finansijski izveštaj za 2012.godinuRevizorski izveštaj za 2012.godinu - mišljenje

Program poslovanja za 2012

2013

Finansijski izveštaj 2013Napomene uz finansijski izveštaj za 2013.godinuRevizorski izveštaj za 2013.godinu - mišljenje

Program poslovanja za 2013

2014

Finansijski izveštaj 2014

Napomene uz finansijski izveštaj za 2014. godinu

Revizorski izveštaji za 2014. godinu - mišljenje

Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa I kvartal 2014

Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa II kvartal 2014Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa III kvartal 2014

Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa IV kvartal 2014

Program poslovanja za 2014

2015

Finansijski izveštaj 2015Napomene uz finansijske izveštaje za 2015. godinuRevizorski izveštaj za 2015. godinu - mišljenje

Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa za I kvartal 2015

Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa II kvartal 2015Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa III kvartal 2015

Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa IV kvartal 2015

Program poslovanja za 2015

Rebalans programa poslovanja za 2015

Rebalans II programa poslovanja za 2015

2016

Finansijski izveštaj 2016

Napomene uz finansijski izveštaj 2016

Revizorski izveštaj za 2016_mišljenje

Program poslovanja za 2016

Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa za I kvartal 2016

Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa za II kvartal 2016

Izveštaj za III kvartal 2016

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja

Odluka o imenovanju lica za prijem informacija - uzbunjivanje

Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa IV kvartal 2016

2017

Program poslovanja za 2017 godinu

Finansijski izvestaj za 2017

Napomene uz finansijski izveštaj 2017

Revizorski izveštaj - mišljenje 2017

Izveštaj o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja za I kvartal 2017

Srednjorocni plan poslovne strategije i razvoja za period 2017-2021

Dugorocni plan poslovne strategije i razvoja za period 2017-2026

Rebalans programa poslovanja za 2017

Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa 2017 - II kvartal

Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa poslovanja u III kvartalu 2017

Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslоvanja u IV kvartalu 2017

Godisnji izvestaj o poslovanju za 2017

2018

Program poslovanja za 2018 godinu 

Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa I kvartal za 2018. godinu

Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslоvanja u II kvartalu 2018

Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslоvanja u III kvartalu 2018

Rebalans programa poslovanja za 2018   

Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa poslovanja u IV kvartalu 2018

Finansijski-izvestaj-za-2018-godinu 

Napomene-uz-finansijske-izvestaje-za-2018-godinu

Odluka-NO-o-usvajanju-Zavrsnog-racuna-za-2018-godinu

Godisnji-izvestaj-o-poslovanju-za-2018-godinu  

Odluka-NO-o-usvajanju-Godisnjeg-izvestaja-o-poslovanju-za-2018

Odluka NO o raspodeli dobiti za 2018

JKP POGREBNE USLUGE_Misljenje revizora 2018


2019 

Program poslovanja za 2019

Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa I kvartal za 2019. godinu

Izveštaj i obrasci o realizaciji godisnjeg programa poslovanja II kvartal 2019

Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa poslovanja III kvartal 2019

Rebalans Programa poslovanja preduzeća za 2019. godinu 

Finansijski izvestaj za 2019 godinuGodišnji izveštaj o poslovanju za 2019

Odluka NO o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2019

Napomene uz finansijske izveštaje za 2019

Odluka NO o usvajanju završnog računa za 2019

Odluka NO raspodela dobiti za 2019 

JKP Pogrebne_Misljenje revizora 2019

Izveštaj za IV kvartal 2019

 

2020

Program poslovanja za 2020. godinu
Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa I kvartal za 2020. godinu
Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa II kvartal za 2020. godinu
Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za III kvartal 2020 

Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za IV kvartal 2020 

2021

Program poslovanja za 2021. godinu 
Rebalans programa poslovanja za 2021. godinu 
Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja u I kvartalu 2021

Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2020. godinu

Odluka o usvajanju FI za 2020. godinuOdluka o raspordeli dobiti za 2020. godinu-potpisan

JKP Pogrebne_Misljenje revizora 2020_FINAL-potpisan

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2020. godinu

Finasijski izveštaj za 2020