Na Novom groblju u Beogradu obeležen Dan primirja u 1. Svetskom ratu


Dan Primirja u Prvom svetskom ratu obeležava se svake godine 11. novembra u znak sećanja na primirje zakjučeno između saveznika i Nemačke i u isto vreme označilo i prestanak neprijateljstava i kraj rata. Ovaj  datum se obeleževa kao nacionalni praznik u mnogim savezničkim državama,  kao sećanje na poginule u toku Velikog rata.

Primirje između saveznika i Nemačke postpisano je u železničkom vagonu u Kompijenu u Francuskoj. Prekid neprijateljstva je stupio na snagu 11. novembra 1918. godine - jedanaestog časa, jedanaestog dana, jedanaestog meseca.

Ovaj datum je na Novom groblju obeležen svečanim komemoracijama i ceremonijama polganja venaca, na Francuskom vojnom groblju, Spomeniku ruske slave i Kosturnici branilaca Beograda 1924-1918. godine.