Tragom znamenitih srpkinja sahranjenih na Novom groblju u Beogradu


09.02.2017. godine dr Viloleta Obrenović, stručni saradnik istoričarka umetnosti JKP „Pogrebne usluge" je na poziv Udruženja turističkih vodiča Sribje, održala predavanje na temu „Tragom znamenitih srpkinja sahranjenih na Novom groblju u Beogradu".

Predavanje je obuhvatilo hroniku položaja žena u Srbiji od početka 19. veka, opisujući kako su se obrazovane žene slobodnog duha borile da prevaziđu ograničenja koja im je nametala sredina i vreme u kome su živele.

Anka Konstantivnović, kći Jevrema Obrenovića, jedna od najobrazovanijih žena svog vremena, njena kći Katarina Konstantinović, velika lepotica tragične sudbine. Katarina Ivanović - slikarka prva žena član Srpskog učenog društva. Katarina Milovuk je bila prva direktorka Više ženske škole, pobornik emancipacije i prava žena na glasanje i obrazovanje.

Pored nezaobilazne  heroine Prvog svetskog rata Milunke Savić, na Novom grobju su sahranjene još dve žene učesnice Prvog svetskog rata: Sofija Jovanović, pripadnica  komitske čete Vojvode Voje Tankosića, učesnica Prvog i drugog Balkanskog i Prvog svetskog rata - 13 puta odlikovana i  Natalija Bjelajac (inače Slovenka Antonija Javornik), narednik srpske vojske i bolničarka, učesnik Cerske bitke i nosilac 12 odlikovanja.

Milica  Tomić - kći političara i borca za prava Srba u Vojvodini Svetozara Miletića, urednica časopisa „Žena", borac za ženska prava. Draga Ljočić - prva žena školovani lekar u Srbiji, filantrop i borac za prava žena. Učestvovala u Srpsko-turskom i Balkanskim ratovima kao lekar. Nadežda Petrović - slikarka i dobrovoljna bolničara u toku Prvog svetskog rata, jedna od osnivačica „Kola srpskih sestara". Delfa Ivanić - dobrotvorka i jedna od osnivačica „Kola srpskih sestara".

Milica Jakovljević Mir-Jam - književnica i novinarka, žena slobodnog  duha, koja je kroz svoj književni i novinarski rad pokušala da poduči mlade generacije  kako da se nose sa izazovima modernog života. Ksenija Anastasijević - fliozofkinja, prva žena docent, a ujedno i prva žena koja je 1922. godine doktorirala na Beogradskom univerzitetu (filozofiju sa klasičnim jezicima), žrtva  nerazumevanja i surevnjivosti svojih muških kolega.

Beta Vukanović - slikarka, dobrovoljna bolničarka u Balkanskim i Prvom svetskom ratu.  Anica Savić-Rebac - književnica, filozofikinja i prevodilac. Maga Magazinović - filozofkinja, koreograf, balerina,  autorka tekstova za časopise, društveno-kulturna aktivistkinja, pedagog i  prevodilac. Liza (Marić) Križanić - Slikarka i inspiracija umetnika.