102 godine od Mojkovačke bitke


Ove godine navršava se 102 godine od Mojkovačke bitke između austrougarske vojske kojom je komandovao general Rajner i crnogorske koju je predvodio Janko Vukotić, a koja se odigrala na pravoslavni Badnji dan i Božić, 6. i 7. januara 1916. godine.

Mojkovačka bitka je možda mala u istoriji ratovanja, ali se stanovišta  bratske sloge, čojstva i junaštva, časti, obraza  i požrtvovanja, sigurno može ubrojati u najveće. Najveći značaj ove bitke ogleda se u tome što je austrougarska vojska sprečena da preseče povlačenje srpske vojske preko albanskih planina i dalje ka Krfu.

Ključna figura Mojkovačke bitke bio je serdar Janko Vukotić (Čevo 1866 - Beograd 1927.), koji na početku Prvog svetskog rata bio načelnik crnogorske Vrhovne komande, zatim komandant Hercegovačkog odreda i Sandžačke vojske, general-ađutant kralja Nikole i kralja Aleksandra Karađorđevića. Karijeru je završio kao armijski general Jugoslovenske vojske (1926). Preminuo je 4. februara 1927. godine i sahranjen u prostornoj celini Arkade na Novom groblju u Beogradu.