Obeležavanje 86. godišnjice smrti dr Vladana Đorđevića na Novom groblju u Beogradu


 

Srpsko lekarsko društvo i Sekcija za istoriju medicine SLD obeležiće 86. godišnjicu smrti svog osnivača dr Vladana Đorđevića - polaganjem venaca na njegov grob na Novom groblju u Beogradu (parcela 26, grobnica 6, II)

u sredu, 31. avgusta 2016. godine, u 12.00 sati

 

            Vladan Đorđević je jedna od najistaknutijih ličnosti kulturnog, naučnog i političkog života u Srbiji 19. veka. Kao lekar, prvi je Srbin specijalista hirurgije, prvi se bavio eksperimentalnim radom u medicini, osnovao je Srpsko lekarsko društvo, Srpsko društvo Crvenog krsta, Društvo za gimnastiku i borenje, čiji su nastavljači bili Društvo Dušan Silni i Sokolski pokret; pokrenuo je i uređivao prvi srpski stručni medicinski časopis Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, bio je načelnik vojnog saniteta u ratovima i prvi profesor higijene na Vojnoj akademiji, potom načelnik Sanitetskog odeljenja Minisarstva unutrašnjih dela i tvorac modernog sanitetskog i veterinarskog zakonodavstva. Kao gradonačeknik Beograda započeo je komunalno uređenje prestonice i osnovao Novo groblje.

 

            Bio je redovni član Srpskog učenog društva i pravi član Srpske kraljevske akademije, prvi počasni doktor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ministar prosvete i crkvenih dela i zastupnik ministra privrede, kraljevski izaslanik u Grčkoj i potom u Turskoj i predsednik Kraljevske vlade (1897-1900).

 

            Na polju književnog stvaralaštva ostavio je mnogobrojna dela - pripovetke, drame, romane i memoare. Bio je jedan od začetnika seoske i putopisne novelistike, hroničar i istoriograf. Preveo je brojna dela iz medicine i srodnih nauka. Časopis Otadžbina (1875-1892), koji je osnovao i uređivao, bio je najbolji časopis za književnost, nauku i kulturu u drugoj plovini 19. veka

 

Informacioni centar JKP Pogrebne usluge